Rekrutacja 2020

Zespół Szkół w Michałowie ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021 do trzech klas pierwszych o następujących profilach:
1) kl. 1 A Liceum Ogólnokształcące – profil estradowy z rozszerzonymi przedmiotami: historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język angielski,
2) kl. 1 B Liceum Ogólnokształcące – profil informatyczno-społeczny z rozszerzonymi przedmiotami: informatyka, wiedza o społeczeństwie, język angielski,
3) kl. 1 T Technikum – technik pojazdów samochodowych.